PRIVACY STATEMENT

Privacy Statement

Hiermee informeren wij u over de verwerking van uw privacy gevoelige gegevens door Fluggz en uw rechten volgens de privacy wetgeving.

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens en hoe bereik ik de privacy functionaris?

Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking is:
Fluggz bv
Marchandweg 45
3771 MN Barneveld
T +31-342-404740
F +31-342-492972
https://fluggz.com

vertegenwoordigd door: Directeur Mark de Beer
We zijn niet verplicht een Privacyfunctionaris aan te stellen.

2. Voor welke doeleinden en op welke rechtsbasis worden de gegevens verwerkt?

We verwerken uw persoonlijke gegevens volgens de regelingen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en alle verdere relevante wetten slechts indien dit voor de informatievoorziening op onze website noodzakelijk is.
Bij uitsluitend informerend gebruik van de website, dus wanneer u zich niet aanmeldt, registreert of ons informatie in een contactformulier stuurt, registreren wij geen persoonlijke gegevens behalve de gegevens, die uw browser ons stuurt om u het bezoek aan de site mogelijk te maken. Dit zijn:

• IP-Adres
• Datum en tijd van het bezoek
• Tijdsverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
• Inhoud van het verzoek (specifieke pagina)
• Toegangsstatus/HTTP-Statuscode
• De overgedragen datahoeveelheid
• Website, waar het verzoek vandaan komt
• Browser
• Besturingssysteem
• Taal en versie van de browser

Om de functionaliteit van de website te kunnen garanderen slaan we gegevens op in logbestanden. Deze bestanden dienen ook voor het garanderen van de veiligheid van de website en ter optimalisatie van de website door analyse van het bezoekgedrag.
Art. 6 deel 1 letter f van de AVG biedt de rechtsvoorwaarde voor het verwerken van de gegevens en het opslaan van de logbestanden.
Voor zover onze onderneming onderworpen is aan de wettelijke verplichting waarvoor het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk is, dan is art. 6, deel 1, letter c van de AVG hiervoor de rechtsvoorwaarde.
Persoonsgegevens kunnen aan onze IT dienstverleners voor het verzorgen van deze website beschikbaar gemaakt worden.

Verder worden cookies gebruikt wanneer u zich aanmeldt in een Fluggz webshop van een van onze klanten. Het cookie slaat uw sessiegegevens op, waardoor u bij een volgend bezoek nog steeds ingelogd bent. Hiermee vergroten wij het gemak waarmee u de website kunt gebruiken.

Gebruik van externe tools

We werken ook samen met Google Analytics om tracking technologie en remarketing diensten mogelijk te maken op deze site en de webshops van onze klanten. Hiervoor worden cookies gebruikt om o.a. het gebruik van de sites door gebruikers bij te houden en te analyseren, de populariteit van bepaalde inhoud te bepalen en de online activiteiten beter te begrijpen. Door gebruik te maken van de site geeft u toestemming voor het verzamelen en gebruiken van uw informatie door deze derde partijen. We raadden u aan hun privacy policy te bekijken en hun te contacteren bij vragen. We versturen geen persoonlijke informatie aan deze derde partijen. Echter, wanneer u niet wilt dat informatie wordt verzameld en gebruikt door tracking technologie, kunt u de site van Google Analytics bezoeken of de Network Advertising Initiative Opt-Out Tool of Digital Advertising Alliance Opt-Out Tool.
U moet zich realiseren dat het krijgen van een nieuwe computer, het installeren van een nieuwe browser, upgraden van een bestaande browser, of het wissen of anders aanpassen van uw browser’s cookie bestanden ook bepaalde opt-out cookies, plug-ins of instellingen kan wissen.

3. Gegevensveiligheid

We onderhouden actuele technische maatregelen om de veiligheid van de gegevens te waarborgen, in het bijzonder ter beveiliging van uw persoonsgegevens bij de overdracht van gegevens en tegen de bekendwording voor derden. Deze maatregelen worden steeds aan de huidige stand van de techniek aangepast.

4. Kinderen

We verwerken geen persoonsgegevens van minderjarigen. In het geval dat deze onbewust toch verkregen worden zullen wij deze direct bij bekendwording hiervan verwijderen.

5. Kan ik bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens?

U heeft het recht de verwerking van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden te weigeren zonder opgaaf van redenen. Verwerken wij uw gegevens uit gerechtvaardigde belangen, kunt u deze verwerking in uw specifieke situatie weigeren. We zullen uw gegevens dan niet meer verwerken, tenzij wij aan kunnen tonen dat er zwaarwegende belangen zijn, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of dat de verwerking noodzakelijk is voor het uitoefenen van rechtsaanspraken.
Om de website voor gebruikers beschikbaar te maken en om de functionaliteit te waarborgen, is het verwerken en opslaan van persoonsgegevens in logbestanden absoluut noodzakelijk. Daarom is hier geen bezwaar tegen mogelijk. Voor zover logbestanden worden opgeslagen, worden deze uiterlijk na 26 maanden verwijderd. Verdere verwerking van persoonsgegevens gebeurt niet.

6. Heb ik de mogelijkheid bezwaar te maken?

Bent u van mening dat de verwerking van uw persoonsgegevens door ons in strijd met de wet is of om andere redenen in strijd met de wetgeving is, dan kunt u bij de verantwoordelijke privacy autoriteit bezwaar maken:
Autoriteit Persoonsgegevens, +31-88-1805 255 (voor dit nummer betaalt u uw gebruikelijke telefoonkosten)